Category Archives: ข่าวการจราจร

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย และสนง.รปภ. มข. เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่

IMG_0916

            เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559  เวลา ...

Read More »

ประกาศกำหนดระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันซ้อมใหญ่และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2559 (วันที่ 14-15 ธ.ค. 59)

MapKKU_15DEC2016

ดาวน์โหลด : ประกาศ กำหนดระบบจราจรในวันซ้อมใหญ่ฯ วันที่ 14 ...

Read More »

กำหนดระบบจราจรสำหรับการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

แบบ-mini-webงานวิทยาศาสตร์-660x330

Read More »

แจ้งปรับเปลี่ยนตั้งเวลาระบบไฟสัญญาณจราจร ณ ถนนสี่แยกศาลาเดิม อาคาร 25 ปี ในช่วงเวลาเร่งด่วน

18052559

   สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร หลังจาการทดสอบในการปรับเปลี่ยนตั้งเวลาสัญญาณไฟจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน ถนนสี่แยกศาลาเดิม อาคาร 25 ...

Read More »

แจ้งปรับเปลี่ยนตั้งเวลาระบบไฟสัญญาณจราจร

ถนนสี่แยกศาลาเดิม

   สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ดำเนินการปรับเปลี่ยนตั้งเวลาสัญญาณไฟจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน ถนนสี่แยกคณะศึกษาศาสตร์ ศาลาเดิม ปรับเปลี่ยนเวลาไฟสัญญาณจราจรจาก ...

Read More »

กำหนดปิดเส้นทางจราจร ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13 ในวันอาทิตย์ที่ 24 ม.ค. 59

120x240ปี2559=5 (Medium)

          ฝ่ายรักษาความปลอดภัย และสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดปิดเส้นทางจราจร ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ...

Read More »