สรุปสถิติอุบัติเหตุ และมาตรการกวดขันวินัยจราจร

รายงานประจำปี กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย